Akú vec urobíte,
keď budete vedieť, že uspejete?

Je koučovanie PRE VÁS?

Každý je jedinečný, napriek tomu sme si podobní.
Ako? Prežívaním rôznych situácií.

 • Ste unavení z „hraní hier“, ktoré od vás očakáva okolie?
 • Vyskytujú sa vo vašom živote situácie, pri ktorých sa cítite nanič?
 • Chýba vám čas na to, čo by ste chceli robiť?
 • Neviete, ako urobiť prvý krok k dosiahnutiu svojho cieľa?

KEDY vyskúšať koučing?

Moji klienti si na svojej ceste najčastejšie kladú tieto otázky:

 • Hovoríte si: „Chcel(a) by som niečo zmeniť…, ale najprv musím…“ prípadne neviete, ako sa pohnúť z miesta.
 • Robíte, čo môžete, a napriek tomu sa ustavične pýtate:
  „Ako môžem byť lepší rodič, partner, zamestnanec, nadriadený, syn alebo dcéra?“
  „Je to, čo robím, dosť dobré?“
 • Vaša energia je na nule a pýtate sa:
  „Prečo to všetko robím? Kam to vedie? Prečo som tu?“

ČO môžete koučingom získať?

Mne samotnému sa javili výhody koučingu spočiatku „až príliš dobré na to, aby boli skutočné“. Potom som prešiel koučingom ako klient… Bolo to ako transformačné zemetrasenie mojej mysle a duše.

Koučing vám môže priniesť:

 • Ujasnenie a zameranie sa na to, čo chcete.
 • Hlbšie sebapoznanie a posilnenie seba-dôvery.
 • Objavenie slobody a uskutočnenie vlastnej voľby.
 • Radosť a naplnenie zo života i práce.

AKO koučing funguje

Koučing je dialóg, pri ktorom vám pomôžem odhaliť a z-vedom-iť si nové veci.

 • O sebe. Zistiť, po čom skutočne túžite. Prestať robiť veci, ktoré vám nič neprinášajú.
 • O vzťahoch vo vašom prostredí. Nájsť kľúč k harmonickým vzťahom. Zbaviť sa nepríjemných pocitov v prítomnosti iných ľudí.

Koučovia veria, že klienti majú odpovede v sebe a každý človek má schopnosť objaviť, čo potrebuje, vrátane potrebných zdrojov múdrostienergie. Tak sa klienti stávajú prirodzene pripravenejší a kompetentnejší („u-moc-není“) k vlastnej premene.

…a prebieha?

 • Dobupočet stretnutí určíme podľa vašich individuálnych potrieb. Odporúčam najmenej šesť stretnutí počas troch mesiacov.
 • Koučingový vzťah vás podporí pri dosiahnutí toho, po čom túžite. Je to bezpečný a rezonujúci priestor, ktorý umocňuje vaše želania a sny.
 • Náš koučingový vzťah je dôverný. Riadim sa Etickým kódexom ICF (Medzinárodnej federácie koučov).
„Najdôležitejšie na koučingu boli spoločné rozhovory, pri ktorých som dokázala prekonať nevídané rozmery. Zrazu som bola človek bez strachu, s pocitom, že môžem všetko. Nevysvetlím, čo sa udialo, no v hrudi som pocítila obrovské teplo.“
Lenka R., Bratislava
„Keď sa mi s koučom podarilo urobiť za pár mesiacov viac ako samotnému za dvadsať rokov, povedal by som, že na Rudolfovom koučovaní niečo bude.
Najprv som čakal vyhodnotenie a radu. Neprišlo, pretože by niečo chýbalo. Postupom času však prichádzam na to, že Rudolf dokáže poskytnúť tiché a správne nastavenie zrkadla tomu, kto chce vidieť.“
Ivan B., grafický designér, Beroun
„Pracovala som s Rudolfom asi 6 mesiacov. Je veľmi profesionálny, úprimný a empatický. Má schopnosti vizualizácie a používa vhodné postupy, ktoré vás povedú k uvedomeniu si vlastného potenciálu. Rudolf hral kľúčovú rolu pri mojom zbavení sa stagnácie a znovuzískaní vlastnej sily a vôle pokračovať v rozvoji môjho biznisu a mňa samotnej.“
Rosibel Márquez, Praha
„Otvorene som diskutoval svoje osobné otázky a svoje hľadanie zmysluplnosti. Rudolf mi ukázal, ako sa dívať na rovnaký problém z rôznych uhlov, čo bolo veľmi osviežujúce. Tiež som si uvedomil, že skutočná zmena musí prísť zvnútra. Rudolf je entuziastický, priateľský a má osobnú integritu.“
Adrie Bakker, Generálny riaditeľ
„S profesnými skúsenosťami vo firmách, ktoré neoplývajú manažérskym vzdelávaním, som až na niekoľko školení či seminárov fungovala väčšinou na „vlastnú vnútornú motiváciu“. Moja laická predstava o tom, čo môže znamenať koučovanie, sa pohybovala medzi zvyšovaním osobnej efektivity, zlepšovaním vodcovských schopností a spätnej väzby na rozličné pracovné situácie.
Skôr zo zvedavosti a túžby po poznávaní nového som vyskúšala koučovacie schôdzky s Rudom. Od prvého stretnutia som bola prekvapená širokým rozsahom obsahovej náplne koučingu, technikami, ľudským a zároveň vysoko profesionálnym prístupom, a tešila som sa, kam ma táto cesta môže zaviesť.
Niekoľko mesiacov spoločnej cesty bolo pre mňa hlbokým zážitkom a posunom založeným na dôvere, kde obe strany mali možnosť vzájomne rásť a inšpirovať sa. Veľa vecí človek tuší. Ale vďaka skúsenému koučovi je možné tieto javy zachytiť, pomenovať, nájsť súvislosti a uvedomiť si ich. Pod jemným vedením kouča zažijeme takmer skokový rast s presahom do mnohých životných oblastí. Toto je moja skúsenosť a ďakujem Rudovi za niekoľko stretnutí, ktoré pomáhajú vedome tvoriť lepší život, keď sa preň rozhodneme.“
Eva Marečková, Obchodní a marketingová ředitelka,
autorka projektu Roduslava.cz
„Rudolfa som stretla vo veľmi zúfalom období, keď som pociťovala naliehavú potrebu nájsť samu seba. Predtým som si myslela, že ma koučing posilní a lepšie pripraví. Namiesto toho som po stretnutiach začala intenzívnejšie vnímať svoju zraniteľnosť a citlivosť. A zároveň som si uvedomila, že byť zraniteľná a dovoliť si byť zraniteľnou je nevyhnutné na to, aby som sa stala šťastnejšou a milovanou… a milovala sama seba takú, aká som. Koučing bol skvelý nástroj na priblíženie sa k môjmu skutočnému ja. Odstránila som všetky prebytočné vrstvy, ktoré boli na mňa naložené tým, ako som sa celé roky snažila žiť podľa očakávania okolia – rodičov, školy alebo zamestnávateľov. Bolo pre mňa objavné porozumieť svojim kľúčovým hodnotám a začať žiť podľa nich. Rudolf vytvoril bezpečnú a povzbudzujúcu atmosféru, ktorá mi umožnila čeliť svojmu strachu a obavám, a s láskou si uchovávať okamžiky vlastného sebauvedomenia. Pomohol mi vykročiť na cestu, o ktorú som sa snažila. Viem, že to je iba začiatok tejto cesty, ale po niekoľkých mesiacoch nášho koučovania sa cítim oveľa lepšie pripravená ju prijať.“
Borbala Hajnal-Simo, HR Business Partner

Kto som?

Verím, že myšlienky, ktoré zastávam, ma predstavia lepšie ako vymenovanie skutočností a úspechov.

 • Verím, že každý hľadá šťastie a môže žiť svoj život s nadšením.
 • Každý človek v hĺbke duše vie, čo je jeho skutočná prirodzenosť a túži žiť v súlade s ňou.
 • Rozvoj predstavivosti a všímavosti môže zjednodušiť hľadanie nových uhlov pohľadu a životných rozhodnutí.
 • Vieme rozpoznať tie dôležité okamihy v živote, kedy môžeme urobiť krok na zlepšenie kvality svojho života.

Získal som kvalifikáciu ako Co-Active kouč prostredníctvom CTI (The Coaches Training Institute) a som členom ICF. Na získanie viac informácií o Co-Active Coaching môžete využiť odkazy na stránke CTI.

Ponúkam vám pomocnú ruku na vašej ceste, aby ste sa na nej cítili lepšie a žili ŠŤASTNEJŠÍ a ZMYSLUPLNÝ život.

Kontakt

 • Úspech koučingového vzťahu veľmi závisí od miery súzvuku medzi klientom a koučom. Ponúkam zdarma ukážkový rozhovor (30 minút) cez telefón ako príležitosť pre nás oboch zistiť, či chceme spolupracovať.
 • Nasledujúci nezáväzný kontakt uprednostňujem osobne. Počas tohto stretnutia zistíme, ako si vzájomne vyhovujeme a ujasníte si všetko, čo vás zaujíma. Keď sa dohodneme na spolupráci, môžem vás koučovať osobne cez skype alebo cez telefón.
 • Prosím, kontaktujte ma v prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o ukážkový rozhovor.

Rudolf Vaco
coach@rudolfvaco.cz


Please leave this field empty.

* Prosím, vyplňte políčka s hviezdičkou.