Jakou věc uděláte,
když budete vědět, že uspějete?

Je koučování PRO VÁS?

Každý jsme jedinečný a přesto si můžeme být podobní.
Jak? Prožitkem různých situací.

 • Jste unaveni z „hraní her, které od vás očekává okolí?
 • Jsou ve vašem životě situace, ve kterých se cítíte na nic?
 • Schází vám čas dělat věci, které chcete dělat?
 • Nevíte, jak udělat první krok k dosažení svého cíle?

KDY vyzkoušet koučing?

Moji klienti si na své cestě nejčastěji kladou tyto otázky:

 • Říkáte si: „Rád(a) bych něco změnil(a)…, ale nejdřív musím…“ nebo nevíte, jak se pohnout z místa.
 • Děláte, co můžete a přesto se stále ptáte:
  „Jak mohu být lepší rodič, partner, zaměstnanec, nadřízený, syn nebo dcera?“
  „Je to, co dělám, dost dobré?“
 • Máte energii na nule a ptáte se: „Proč to všechno dělám? Kam to vede? Proč tady jsem?“

CO můžete koučingem získat?

Mně samotnému přišly výhody koučingu zprvu „až moc dobré, aby byly skutečné“. Pak jsem koučingem prošel jako klient… Bylo to jako transformační zemětřesení mé mysli a duše.

Koučing vám může přinést:

 • Ujasnění a zaměření se na to, co chcete.
 • Hlubší sebe-poznání a posílení sebe-důvěry.
 • Objevení svobody a uskutečnění vlastní volby.
 • Radost a naplnění ze života i práce.

JAK koučing funguje

Koučing je dialog, ve kterém vám pomohu odhalit a z-vědom-it si nové věci.

 • O sobě: Zjistit po čem skutečně toužíte. Přestat dělat věci, které vám nic nepřinášejí.
 • O vztazích a vašem prostředí: Najít klíč k harmonickým vztahům. Zbavit se nepříjemných pocitů, když jste s druhými lidmi.

Koučové věří, že klienti mají odpovědi v sobě a že každý člověk má schopnost objevit, co potřebuje, včetně potřebných zdrojů moudrosti a energie. Tím se klienti stávají přirozeně připravenější a kompetentnější (“u-moc-nění“) ke své proměně.

Cílem koučingu je využít poznání v každodenním životě. Objevit nové možnosti, které budou v souladu s vašimi prioritami.

…a probíhá?

 • Délku a četnost setkání určíme podle vašich individuálních potřeb. Doporučuji minimálně šest setkání v průběhu tří měsíců.
 • Koučingový vztah vás podpoří v dosažení toho, po čem toužíte. Je to bezpečný a rezonující prostor, který umocňuje vaše přání a sny.
 • Náš koučingový vztah je důvěrný. Řídím se Etickým kodexem ICF (Mezinárodní federace koučů).
„Najdôležitejšie na kaučingu boli spoločné rozhovory, pri ktorých som dokázala prekonať nevídané rozmery. Zrazu som bola človek bez strachu, s pocitom, že môžem všetko. Nevysvetlím, čo sa udialo, no v hrudi som pocítila obrovské teplo.“
Lenka R., Bratislava
„Když se mi s koučem povedlo udělat za pár měsíců víc než samotnému za dvacet let, řekl bych, že na Rudolfově koučování něco bude.
Nejdřív jsem čekal zhodnocení a radu. Nepřišlo, protože by něco chybělo. Postupem času však přicházím na to, že Rudolf dokáže poskytnout tiché a správné nastavení zrcadla tomu, kdo chce vidět.“
Ivan B., grafický designér, Beroun
„Pracovala jsem s Rudolfem zhruba 6 měsíců. Je velice profesionální, upřímný a empatický. Má schopnosti vizualizace a používá vhodné postupy, které vás povedou k uvědomění si vlastního potenciálu. Rudolf hrál klíčovou roli při mém oproštění se od stagnace a v znovuzískání mojí síly a vůle k pokračovaní v rozvoji mého byznysu a sebe samé.“
Rosibel Márquez, Praha
„Otevřeně jsem diskutoval své osobní otázky a své hledání smysluplnosti. Rudolf mi ukázal, jak se dívat na stejný problém z různých úhlů, což bylo velice osvěžující. Také jsem si uvědomil, že skutečná změna musí přijít zevnitř. Rudolf je entuziastický, přátelský a má osobní integritu.“
Adrie Bakker, Generální ředitel
„S profesními zkušenostmi ve firmách, které neplýtvají manažerským vzděláváním, jsem až na pár školení či seminářů, fungovala většinou na „vlastní vnitřní motivaci“. Má laická představa o tom, co může znamenat koučování, se pohybovala mezi zvyšováním osobní efektivity, zlepšováním vůdcovských schopností a zpětné vazby na různé pracovní situace.
Spíš ze zvědavosti a touhy po poznávání nového jsem vyzkoušela koučovací schůzky s Rudem. Od prvního setkání jsem byla překvapena širokým rozsahem obsahové náplně koučingu, technikami, lidským a zároveň vysoce profesionálním přístupem Ruda a těšila jsem se, kam mne tato cesta může zavést.
Několik měsíců společné cesty pro mne bylo hlubokým zážitkem a posunem založeným na důvěře, kde obě strany měly možnost vzájemně růst, inspirovat se. Spoustu věcí člověk tuší. Ale díky zkušenému koučovi je možné tyto jevy zachytit, pojmenovat, najít souvislosti a tím zvědomit. Pod jemným vedením kouče zažijeme téměř skokový růst s přesahem do mnoha životních oblastí. Toto je má zkušenost a mé díky Rudovi, za několik setkání, která pomáhají vědomě tvořit lepší život, když se proto rozhodneme.“
Eva Marečková, Obchodní a marketingová ředitelka,
autorka projektu Roduslava.cz
„Potkala jsem se s Rudolfem ve velice zoufalém období, kdy jsem pociťovala naléhavou potřebu nalézt sebe samu. Předtím jsem si myslela, že mě koučing udělá silnější a lépe připravenou. Místo toho jsem po setkáních začala více vnímat svou zranitelnost a citlivost. A zároveň jsem si uvědomila, že být zranitelná, a dát si svolení stát se zranitelnou, je nevyhnutné k tomu, abych se stala šťastnější a milovanou… a milovat kým sama jsem. Koučing byl skvělý nástroj k přiblížení se k mému skutečnému já. Odstranila jsem všechny nadbytečné vrstvy, které na mně byly nakladeny tím, jak jsem se celé roky snažila žít podle očekávání okolí – rodičů, školy nebo zaměstnavatelů. Bylo pro mě objevné porozumět svým klíčovým hodnotám a začít žít podle nich. Rudolf vytvořil bezpečnou a povzbuzující atmosféru, která mi umožnila čelit svým strachům a obavám, a s láskou si opatrovat okamžiky svého sebeuvědomění. Pomohl mi vykročit na cestu, o kterou jsem se snažila. Vím, že to je pouze začátek této cesty, ale po několika měsících našeho koučování se cítím mnohem víc připravená ji přijmout.“
Borbala Hajnal-Simo, HR Business Partner

Kdo jsem?

Věřím, že myšlenky, které zastávám, mě představí lépe, než výčet fakt a úspěchů.

 • Věřím, že každý hledá štěstí a může žít svůj život s nadšením.
 • Každý člověk v hloubi duše ví, co je jeho skutečná přirozenost a touží žít v souladu s ní.
 • Rozvoj představivosti a všímavosti může zjednodušit hledání nových úhlů pohledu a životních rozhodnutí.
 • Umíme rozpoznat ty důležité okamžiky v životě, kdy můžeme udělat krok ke zlepšení kvality našeho života.

Získal jsem svou kvalifikaci jako Co-Active kouč prostřednictvím CTI (The Coaches Training Institute) a jsem členem ICF. Pro víc informací ohledně Co-Active Coaching můžete také využít reference na stránce CTI.

Nabízím vám pomocnou ruku na vaší cestě, abyste se na ní cítili lépe a žili ŠŤASTNĚJŠÍ a SMYSLUPLNÝ život.

Kontakt

 • Úspěch koučingového vztahu velmi závisí na míře souznění mezi klientem a koučem. Nabízím zdarma ukázkový rozhovor (30 minut) po telefonu jako příležitost pro nás oba zjistit, zda-li chceme spolupracovat.
 • Následný nezávazný kontakt upřednostňuji osobně. Během tohoto setkání zjistíme, jak si sedneme a ujasníte si vše, co vás zajímá. Pokud se domluvíme na spolupráci, mohu vás koučovat osobně, přes Skype nebo po telefonu.
 • V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o ukázkový rozhovor mě prosím kontaktujte.

Rudolf Vaco
coach@rudolfvaco.cz


Please leave this field empty.


* Vyplňte prosím políčka s hvězdičkou.